Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Screensaver στο site σας! Πηγή www.bloggertips.gr
Για να το βάλετε στο blog σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Σύνδεση στον λογαριασμό μας από το blogger.com
Σχεδίαση
Επεξεργασία html και με ctrl + F βρίσκετε το </head>

Πριν από το </head> βάζουμε:

Τον παρακάτω κωδικό για την ελληνική έκδοση:

<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.onlineleaf.com/savetheenvironment.js?lang=gr"></script>


Τον παρακάτω κωδικό για την αγγλική έκδοση:

<script language="javaScript" type="text/javascript" src="http://www.onlineleaf.com/savetheenvironment.js"></script>