Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Widget για τους επισκέπτες, τα σχόλια και τους αναγνώστες online Πηγή www.bloggertips.gr


Από τον Πίνακα ελέγχου επιλέγουμε Διάταξη --> Προσθήκη Gadget --> Html/Javascript, και κάνουμε επικόληση τον παρακάτω κωδικό

<script style="text/javascript">
function totalPosts(json) {
document.write('Αναρτήσεις: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
function totalComments(json) {
document.write('Σχόλια: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<script src=" /feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=totalPosts"></script>
<script src=" /feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=totalComments"></script>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<table border="0" bordercolor="#111111" id="AutoNumber1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%">
<tr>
<td width="35%">
Online now:</td>
<td width="65%"><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b><script src="http://fastonlineusers.com/on3.php?d=
YOURBLOG" type="text/javascript"></script></b></p></td>
</tr>
</table></p>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-4679235-4");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>


Στο σημείο με το κόκκινο χρώμα γράφουμε την διεύθυνση του blog μας.
Πατάμε αποθήκευση και αυτό ήταν όλο!