Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Πρόβλημα Blogger Στις Παλαιότερες Αναρτήσεις: Εμφανίζονται ολόκληρες οι αναρτήσεις' ΔΕΝ λειτουργεί το αυτόματο read more Πηγή www.bloggertips.gr

Αν χρησιμοποιείτε το αυτόματο read more, είναι πολύ πιθανόν να έχετε το εξής πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες: Να εμφανίζονται ολόκληρες οι αναρτήσεις (και να μην κόβονται με το read more) στις παλαιότερες αναρτήσεις σας. Αυτό δε συμβαίνει στις αναρτήσεις της αρχικής σελίδας, αλλά στις επόμενες σελίδες. Μπορεί μάλιστα όταν κάποιος πατάει για να δει τις παλαιότερες αναρτήσεις να τον πετάει σε μια blogger page λέγοντας του αυτό: error bX-67oaj1

Για αυτό το πρόβλημα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο Blogger, ο οποίος έκανε κάποιες αναβαθμίσεις (updates) στο σύστημά του και προέκυψαν αυτές οι ανωμαλίες.

Αυτό το πρόβλημα έχει κωδικοποιηθεί ως error (=σφάλμα) bX-67oaj1 για αυτούς που θέλουν να το ψάξουν περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα εμφανίζεται λόγω της ετικέτας <a class ...

Πως λοιπόν θα το λύσουμε? Για αυτό είμαι εγώ εδώ !!!

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Σύνδεση στον blogger account μας από το http://draft.blogger.com/home
2. Πανόπτης> Σχεδίαση> Επεξεργασία html> Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων

(κάντε και μια "Λήψη πλήρους προτύπου" γιατί είναι λίγο μπερδεψιάρικο αυτό που θα κάνουμε παρακάτω, οπότε να έχουμε αντίγραφο του προτύπου μας)

3. Πάντα με τη βοήθεια του ctrl+F ψάχνουμε να βρούμε το <b:if cond='data:newerPageUrl'> ή αν δεν το βρίσκει ψάχνουμε για το <div id='main'>

4. Τώρα προσέξτε, γιατί ο τρόπος επίλυσης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

i) Αν χρησιμοποιείτε για τις παλαιότερες αναρτήσεις σας εικόνα-σύνδεσμο (older posts image button):

Αντικαταστήστε τους παρακάτω κωδικούς:

<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle' target='_blank'> <img src='here goes the image url'></a>
και

<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'> <img src='here goes the image url'> </a>
με τους παρακάτω:

<a expr:href='data:newerPageUrl' expr:title='data:newerPageTitle' id='blog-pager-newer-link'><img src='here goes the image url'/></a>
και

<a expr:href='data:olderPageUrl' expr:title='data:olderPageTitle' id='blog-pager-older-link'><img src='here goes the image url'/> </a>
Όπου λέει "here goes the image url" βάζετε το link-url της εικόνας που είχατε και πριν.

ii) Αν χρησιμοποιείτε για τις παλαιότερες αναρτήσεις σας απλό κείμενο (older posts text link):

Αντικαταστήστε τους παρακάτω κωδικούς:

<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle' target='_blank'><data:newerPageTitle/></a>
και

<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
με τους παρακάτω:

<a expr:href='data:newerPageUrl' expr:title='data:newerPageTitle' id='blog-pager-newer-link'><data:newerPageTitle/></a>
και

<a expr:href='data:olderPageUrl' expr:title='data:olderPageTitle' id='blog-pager-older-link'><data:olderPageTitle/></a>

5. Μια προεπισκόπηση και αποθήκευση!