Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Add a flash clock on your blog - Εγκατάσταση ψηφιακού ρολογιού στο blog σας Πηγή www.bloggertips.gr  "HTML Tag Code"
(σύνδεση>πανόπτης>διάταξη>προσθήκη gadget>HTML/JavaScript>paste your code and save)<iframe frameborder="no" marginheight="0" marginwidth="0" height="18" src="http://com2.gr/datetime/index.php" scrolling="no" width="240" name="com2grdatetime"> </iframe>

(σύνδεση>πανόπτης>διάταξη>προσθήκη gadget>HTML/JavaScript>paste your code and save)